PRIMĂVARĂ


O primăvară frumoasă în suflet și-n gând!

 

CONCERTUL PRIMĂVERII   

     de George Coșbuc

Chiar acum din crâng venii
Și c'o veste bună!
Iarăși e concert copii:
Merg și eu, și tu să vii,
Mergem împreună.
.......

Vom cânta și noi ce-om ști,
Cântece din carte.
Și de va putea venii,
Vântul, și el va doini,
Că e dus departe.

Cine-i contra să-l vedem,
Ca să-l știe soții!
De-aveți chef, tovarăși bem
Ura' n cer! cu toții-avem,
Mergem dar cu toții !


ANECDOTE CU MINUNI


Testamentul preotesei

de Th.D. Speranția

Biata coană preoteasa,
  Tare-a mai slăbit sărmana!
Și-a pus șapte acatiste
  Pân-acum la sfânta Ana!
Și de moarte nu-i e dânsei
  Că tot moare-omu odată,
Și viața ce-i? nimică
  Bat-o scârba ei s-o bată;
Dar i-i milă ei sărmanei,
  De biet părințelul ei,
Că-i voinic, doar încă-i tânăr...
  Ani d-abia cinci-zeci și trei
Ce se face el pe lume
  Numai singur fără ea.
Când era deprins ca numai
  Ea de-a gata tot să-i dea?
Câte-odată, dintr-o vorbă,
  Părințelu -ntr-adevăr,
Se-ntâmpla să-i sară țâfna
  Și să-i pună mâna-n păr
Și să-i strige: s-o iea dracul,
  Viespe de pe capul lui,
Că mai rea de gură alta
  De cât ea pe lume nu-i;
Dară multe zice omul,
  Multe face la mânie
Dânsa biata de nimicuri
  Nu vrea seamă să mai ție.
........................................

Într-un rând cum stau de vorbă
  În ajun de sfânt Andrei,
Ea în patul ei de boală,
  El la ușă-n fața ei:
- Uite, dragă, zice dânsa,
  După mine, vezi să ști,
Nu rămâne cârcoteală
  Și bucluc de datorii.
Eu aparului pe apă
  Și lăptarului pe lapte
Astea am să le plătesc
Și lui Dumnezeu Prea Sfântul,
  Sufletul îi datorez.
Încolo, Părinte dragă,
  M-am gândit, m-am răsgândit
Nici un căpețel de ață
  Nu mai este de plătit.
- Bine, dragă, zice dânsul,
Nu-ți mai bate capul, bine,
Tu lui Dumnezeu plătește-i,
 - Celelalte las pe mine.
 

SIGILIUL URBEI BRĂILA DIN ANUL 1879


Semnătura primarului R.S.Câmpiniu

Sigiliul urbei Brăila din anul 1879

Semnătura primarului orașului Brăila N.S. Câmpiniu, împreună cu amprenta ștampilei Primăriei urbei Brăila din 28 martie 1879 pe o adeverință prin care se atestă că: „toate dările precum și impozitele funciare sunt achitate „.

Organizații politice de tineret de altădată


Raport de activitate al Tineretului Marxist

Am găsit, acum cățiva ani, între paginile unei cărți, dintr-o bibliotecă rămasă fără stăpân, o filă A4, împăturită, având titlul:

RAPORT DE ACTIVITATE pe luna aprilie al organizației de tineret din județul Tecuci

     Materialul este redactat pe modelul „întrebare și răspuns”. Cel mai probabil întrebările veneau de la centru, iar cel care a întocmit raportul răspundea la aceste întrebări. Voi reda, mai jos, raportul în integralitate.

1. Câți membri sunt înscriși în organizația Dvs.?

 • Răspuns: 128 a)-tineret masculin: 79

                                 b) – tineret feminin: 49

    2. Câți studenți sunt înscriși în organizația Dvs.?

 •  Răspuns: 11. a) studenți: 11

                               b) studente: 0

    3. Din cine este format comitetul organizației Dvs. de tineret?

 • Răspuns:

     Numele și prenumele      Profesia       Funcția           Vârsta

 • Bălășescu I.Marin          student     Președinte          24  ani
 • Alexandrescu I. Petre        ,,           Secretar gen.       23 ani
 • Hâncu Mihai                     ,,           Sec. secția univ.  23 ani
 • Stoian Aurel                      ,,           Sec. secț. tineret 23 ani
 • Bălășescu Gheorghe         ,,           Sec. secț. propagandă și cultural                                                                    23 ani
 • Dogaru Mihai                   ,,            casier                 22 ani

4. Care este ordinea de zi a ședințelor de comitet ale org. de tineret?

 • Răspuns:

     Din zi în zi problema existenței preocupă mai mult pe tinerii de la țară, mai ales că li s-a distribuit pentru însămânțări o cantitate prea mică , iar studenții sunt complet desnădăjnuiți de necesitățile pe lângă cele ale existenței, problema cursurilor, taxelor, etc.

 5. Când are loc ședința de comitet a org.de tineret?

 •   Răspuns:

   În fiecare săptămână joia orele 16.

 6. Când are loc ședința plenară?

 • Răspuns :

         La începutul fiecărei luni.

 7. Care sunt delegații dvs. în F.N.D.T.R. ?

           ( fără răspuns)

 8. Care este raportul de forțe al Tineretului local?

     Răspuns:

 • a) Tineretul Național Popular                         15%           
 • b) Tineretul Național liberal Tătărescu           1%
 • c) Tineretul Național țărănesc Alexandrescu  3%
 • d) Tineretul Frontul Plugarilor                        4%
 • e) Tineretul Progresist                                    5%
 • f) Tineretul Social Democrat                          2%
 • g) Tineretul Marxist                                        55%
 • h) Tineretul Brătienist                                     15%

9. Care sunt perspectivele organizației Dvs. de tineret?

    Răspuns:

  Actualmente nu putem avea prea multe perspecrive din moment ce nu sunt câtuși de puțin studiate problemele studențești și mai ales lipsa de bunăvoință.

10. Care sunt piedicile pe care le întâmpinați în activitatea Dvs?

 Răspuns:

  Lipsa totală a fondurilor care nu ne permit nici o sforțare.

11. Care sunt problemele care frământă tineretul din județul Dvs?

   Răspuns:

 Seceta care a lovit regiunea noastră lasă din zi în zi cazuri mortale din cauza inaniției ce se observă mai mult la țară, iar la oraș cu toate ajutoarele ce ne sosesc din omenia și sforțările  Guvernului, rația de mălai în cele mai fericite cazuri e distribuită odată pe săptămână câte 250 de grame.

12. Care sunt nevoile organizației Dvs. și cu ce credeți că vă poate ajuta centrul.

  Răspuns:

  Cer fonduri care ne lipsesc complectamente.

(Semnat) Președintele secției tineret Marin Bălășescu”

 

  Neavând alte dovezi decât această foaie de hârtie cu. semnătura președintelui secției județene Tecuci a organizației tineretului marxist, din perioada 1946-1947, perioadă în care România și în special Moldova au trecut printr-o grea secetă, urmată de o mare foamete, rămasă în istorie sub denumirea de Foametea din 1946-1947

, înclin să dau crezare informațiilor, cu excepția procentului de 55%, pe care raportul îl menționează, că tineretul marxist din județul Tecuci îl avea în acei ani. Semne de îndoială pune procentul dar și modul în care a fost realizată această statistică.

*Județul TECUCI a fost desființat în septembrie 1950.